เมื่อนักดนตรีเพลิดเพลินไปกับตัวหนังสือ…

 

นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น

 

ฟลอเรสตาน

Advertisements